MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

Bir tarafta, Selyeri Mh. 550 Sk. N0: 22 İç Kapı No: 1 Tekkeköy / Samsun adresinde mukim RUDO HOME (Gökhan Zaimoğlu) ile diğer tarafta ………….. adresinde mukim ………….. bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda düzenlenmiştir.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın, Şirket’e ait https://www.rudohome.com/ ve/veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Websitesi”), Şirket’e ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

 

3. SÖZLEŞME BEDELİ ve ÖDEME

İşbu Sözleşme’ye konu Ürünler’in karşılığında ödenecek olan ücret https://www.rudohome.com/ internet sitesinin ilgili sayfasında belirtilen miktar kadardır. İşbu Sözleşme’nin konusunu teşkil eden Ürünler’in ücreti, ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır.
Alıcı, sipariş etmiş olduğu ürünlere ait bedeli ve aksi ayrıca kararlaştırılmamış ise gönderim masraflarını tam ve eksiksiz olarak Şirket hesabına ödemeyi taahhüt eder. Alıcı, ödemeyi kredi kartları ve banka kartları ile yapacaktır.
Alıcı, aksi belirtilmedikçe satın alma sırasında firması ve fiyatı belirlenen kargo / ulaştırma ücretini ayrıca Şirket’e ödemek zorundadır.

 

4. MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Şirket’ten satın almış olduğu Ürünler’in Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese teslim edilecektir.

 

5. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Ürünler’in teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Şirket, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Şirket’e ait olacaktır. Ürünlerin teslimatı; Şirket’in stoklarının müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Şirket işbu Sözleşme’ye konu Ürünleri, Alıcı tarafından sipariş edilmesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Şirket Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Alıcı’nın yanlış adres bildirmiş olması veya teslimat anında teslim almaktan kaçınması veya teslim işleminin Alıcı’nın fiil ve davranışları nedeniyle gerçekleşmemesi hallerinde doğacak zarar Alıcı tarafından karşılanacaktır.

 

6. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Şirket tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Şirket iletişim bilgilerinin yer aldığı kanallarla ulaştırabilirler.
Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Şirket tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
Alıcı’nın, Sözleşme konusu Ürünler’i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürünler’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürünler’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Ürünler’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Şirket’e ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürünler’i 3 (üç) gün içinde Şirket’e iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

 

 7. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Şirket, Sözleşme konusu Ürünler’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Şirket, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Ürünler, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

 

8. CAYMA HAKKI

lıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Şirket’e ulaşması tarihi itibariyle Şirket, malı geri alacağını taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Şirket’e mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur. b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürün Şirket’e iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Şirket’e aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.
İşbu Sözleşme’ye konu Ürünler’in Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılabilmesi için ambalajlarının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması gereklidir.

 

9. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca aşağıdaki hallerde kullanılamaz:
a) Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından satın alınan Ürünler’de cayma hakkının kullanılması, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
b) Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler
c) Ambalajı ve paketi açılmış olan ürünler ve mevzuat kapsamında cayma hakkının kullanılamayacağı sair durumlar.
d) Montajı yapılmış olan ürünler ambalajı ve paketi açılmış olan ürün kapsamında yer aldığından mevzuat kapsamında cayma hakkının kullanılamayacaktır.

 

10.GİZLİLİK

Şirket tarafından ALICI’ya sunulan, ‘kredi kartı bilgilerinin Şirket tarafından saklanması’ seçeneğinin Alıcı tarafından kabul edilmesi halinde, Alıcı buna rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu bilgiler Şirket tarafından yasal amaçlar dışında kullanılmayacak, diğer üyelerle paylaşılmayacak olup, Şirket tarafından gizli tutulacaktır.
Alıcı, kredi kart bilgilerinin, banka ve hesap bilgileri ile bunlara ait şifreleri 3. kişilerle paylaşmasından kendisi sorumludur. Şirket herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Taraflar, işbu Sözleşme gereği birbirleri hakkında elde ettikleri ticari sırları 3. kişilerle paylaşmamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler.

 

11.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Alıcı, rızası ile paylaşmış olduğu; “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun” ve sair kanunlar kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmış olan her türlü kişisel verinin; Şirket tarafından muhafaza edilmesine, işlenmesine, 3. kişilere aktarılmasına, yurt dışına aktarılmasına, usulüne uygun yazılı bildirim yapılıncaya kadar muhafaza edilmesine açık bir şekilde rıza vermektedir. Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirket kişisel verileri sözleşmesel ilişki gereğince işleyeceğini, kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına nasıl ve kimlere aktarılacağını Alıcı’ya izah etmiş olmakla birlikte, kişisel veriler ile ilgili bilgi alma, silme, yok etme, düzeltme, itiraz etme, zarar giderim taleplerinin yazılı olarak Selyeri Mh. 550 Sk. N0: 22 İç Kapı No: 1 Tekkeköy / Samsun adresinde bulunan şirket merkezine iletebileceği, info@rudohome.com uzantılı e-posta adresi ile talepte bulunulabileceği, gerek duyulması halinde 0 (506) 154 79 86 no’lu telefon hattı ile iletişime geçilebileceği hususlarında müşteriyi bilgilendirmiştir.

 

12.SÖZLEŞMENİN FESHİ

Şirket, Sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmaması, Alıcı’nın ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve Alıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen adresine teslimat yapılamaması ve sebep ve gerekçe bildirmeyeceği sair hallerde Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Şirket, eğer Alıcı tarafından ödeme yapılmışsa ürün bedelini Alıcı’ ya iade edecektir.
Sözleşme’nin Alıcı’nın kusuru nedeni ile feshedilmesi halinde teslimat masrafları Alıcı’ya ait olacaktır.

 

13.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, işbu Sözleşme’den kaynaklan uyuşmazlıklarda Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

 

14.TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Şirket’in oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

15.BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu ilgili maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

16.YÜRÜRLÜLÜK

Alıcı, web sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.
Şirket, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşme’nin sitede Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

© Copyright 2023 – Tüm hakları saklıdır.